Zijn degenen die zijn hersteld van het nieuwe coronavirus COVID-19 nu immuun voor verdere infecties? En blijft het virus in inerte vorm in hun lichaam om later weer terug te komen - zoals de waterpokken tot gordelroos kunnen leiden?


Antwoord 1:

Ik betwijfel of er nog genoeg ervaring is met dit virus om deze dingen te weten. Het was niet meteen duidelijk dat het "gordelroos" -virus rustig langs zenuwlichamen kon verblijven en later weer kon verschijnen. Wat de bescherming tegen herinfectie betreft, is dat waarschijnlijk. Er wordt sterk van uitgegaan dat de generatie die de Spaanse griep van 1918 overleefde extra bescherming behield tegen latere griepuitbraken en dat bescherming daaropvolgende uitbraken van nauw verwante griep overvulde of vertraagde.