Kan homeopathie het coronavirus genezen?


Antwoord 1:

De behandeling en remedieselectie in homeopathie is gebaseerd op tekenen en symptomen en niet op het veroorzakende betrokken organisme (in grote mate, hoewel het moeilijk is om de detailliteratuur kort te verklaren), daarom zal het een juiste remedie vinden voor de tekenen en symptomen die een patiënt vertoont. Homeopathie heeft dus een antwoord op symptomen die verband houden met het coronavirus. Maar wees u ervan bewust dat u de behandeling alleen van een zeer gekwalificeerde en deskundige homoeopathische arts moet nemen, anders kan een onoordeelkundige behandeling ernstige gevolgen hebben. Bedankt


Antwoord 2:

We hebben geen ervaring met deze dodelijke ziekte die corona-virusinfectie wordt genoemd. Op dit moment kunnen we niet zeggen dat de corona virale infectie kan worden genezen met de homeopathische geneesmiddelen, omdat er geen klinische studie is.

Omdat homeopathie werkt volgens het principe 'Laat likes worden genezen door likes', kunnen de goed geselecteerde medicijnen curatief werken.

Hoop dat het helpt