Kan het coronavirus worden verspreid door het transport van goederen die zijn gemaakt door geïnfecteerde mensen in de getroffen landen?


Antwoord 1:

Kan het coronavirus worden verspreid door het transport van goederen die zijn gemaakt door geïnfecteerde mensen in de getroffen landen?

Mogelijk.

Verschillende soorten virussen hebben verschillende eigenschappen. Een nieuwe studie van coronavirussen suggereert dat COVID-19 zou kunnen overleven op levenloze objecten en langer dan een week bij kamertemperatuur infectieus zou kunnen blijven. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen hun levensduur verder.

Nieuwe studie geeft aan hoe lang coronavirussen kunnen overleven op een oppervlak

Coronaviridae zijn omhulde virussen en zijn daarom niet bijzonder resistent tegen desinfecterende middelen zoals kiemdodende bleekproducten.


Antwoord 2:

A2A: U vraagt ​​naar fomites en de gegevens ondersteunen de hypothese niet dat pakketten goede vectoren zijn: ze zijn te poreus.

Waar de virusdeeltjes echt van genieten, zijn roestvrijstalen oppervlakken bij 4 graden Celcius (ongeveer 40 graden Fahrenheit) en 20 procent vochtigheid. In laboratoriumstudies waren dit de omstandigheden waaronder de virussen het langst leefden, ongeveer 28 dagen.

Dit is ook de reden waarom wordt aangenomen dat het virus een verminderde uitbraak heeft als het weer in de lente warmer wordt.