Schiep God het coronavirus om de zondaars wereldwijd te straffen?


Antwoord 1:

Matteüs 5:45 - "want Hij doet Zijn zon opkomen op zowel het kwade als op het goede, en laat regen vallen op rechtvaardigen en onrechtvaardigen."

Als u christen bent en u zegt dat rampen alleen als straf worden gezonden, waarom negeert u dan het boek Matteüs in uw theologie?

Waarom neem je aan dat ziekte en rampspoed straffen zijn voor slechte mensen in plaats van kansen die God ons biedt om medeleven te tonen aan onze buren?

Waarom ga je ervan uit dat ziekte en calamiteit straffen zijn van anderen in plaats van testen

u

als de antwoordende christen, om te zien of je anderen beoordeelt of niet?

Waarom loopt u het risico het tweede (of derde, afhankelijk van de nummering) gebod te overtreden, dat verbiedt "tevergeefs de naam van de Heer te nemen" - dwz spreken namens Gods motivaties terwijl u ze onmogelijk kunt kennen?