Gaan alle nieuwe coronaviruspatiënten dood? Hoeveel is het overlevingspercentage voor huidige nieuwe coronaviruspatiënten?


Antwoord 1:

Niet alle COVId-19-patiënten sterven. In feite zijn de meeste geïdentificeerde geïnfecteerde mensen tot dusver nog in leven of zijn ze hersteld.

We hebben nog geen nauwkeurig percentage overlijdensgevallen, maar de schattingen lopen rond de 1%. (dat betekent dat 99% van de gevallen herstelt). Dit zal veranderen afhankelijk van hoeveel mensen het krijgen en wat voor soort mensen het krijgen (de CFR lijkt hoger te zijn voor ouderen, aangetaste immuunsystemen en mensen met een luchtwegaandoening).

Zoals Pothik heeft opgemerkt, is er een realtime rapport van de WHO, CDC en Johns Hopkins waarin alle bekende infecties worden verzameld.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Momenteel zijn er 73.335 bekende infecties, 1.873 sterfgevallen en 12.803 genezingen (bijna allemaal in China).

Dus de ruwe CFR zit momenteel op

1,8731,873+12,803=0.128=12.8%\frac{1,873}{1,873 + 12,803} = 0.128 = 12.8 \%

dit is op dit moment een zeer onstabiele schatting en zal ten goede veranderen naarmate meer mensen beter worden.

De meeste epidemiologen zeggen dat ze denken dat de CFR tussen 1% en 2% ligt voor COVID-19. .