Waarom zijn mensen bang voor het Wuhan-coronavirus (2019-nCoV) in Syrië? Hoe kan het de economie van dat land schaden?


Antwoord 1:

Het is niet de economie die de moeite neemt. Er is een gebrek aan medische voorzieningen met zoveel gevechten in dat land, dat een extra ramp de laatste te verwachten rampspoed is in Syrië. Wie weet hoeveel meer ze moeten lijden en verdragen. Niet al onze harten willen ooit bij die mensen zijn. Ze hebben het op zich genomen en de realiteit is ook niet bij hen opgekomen. zij geven het door als zegen of vloek van Allah en beschouwen dit als hun lot. Daarom zullen ze niet bang zijn dat er een virulente ramp op de loer ligt.